Evangelizációs Bibliatanulmányozás

Forrás: Mekdsz Ötlettár (www.mekdsz.hu/otlettar)

A lap korábbi változatát látod, amilyen Nagygaborlajos (Vita | Szerkesztései) 2007. április 29., 14:31-kor történt szerkesztése után volt.

Tusa Noémi nyári táboros szemináriumának vázlata, Nagy Gábor által átszerkesztve


Alpontok: Bibliodrámácska | Lectio Divina | Induktív bibliatanulmányozás | Képodráma | Evangelizációs Bibliatanulmányozás | Vissza: Evangelizáció


Adjunk esélyt nem hívő barátainknak is, hogy Isten Igéje által megszólítva ők is személyesen találkozzanak Jézus Krisztussal! Hiszen az Ige ma is élő és ható, s nem tér vissza üresen…

Az evangelizációs Bibliatanulmányozás célja, hogy Jézust a Bibliában leírt "találkozásain" keresztül ismertesse meg nem hívőkkel. Ezt a beszélgetést kis csoportban érdemes tartani, hogy ez a megismerés személyes, mély élmény lehessen. A Bibliában le van írva Jézus személyes találkozása több, nagyon különböző hátterű, nem hívő emberrel. Egy-egy ilyen történetet olvasunk el, s beszélünk át a kiscsoportos találkozások alkalmával (a kiscsoport természetesen állhat egy emberből is :) - a szerk.). Tehát nem kész tényeket adunk, hanem egy párbeszéden keresztül, az adott történet megvitatása során tanulunk egyre többet Krisztus személyéről.

Tartalomjegyzék

Miért jó lehetőség?

Ez egy hatalmas lehetőség, hogy a nem hívő barátaink megismerjék, s rácsodálkozzanak Jézus Krisztusra a történetek alapján, s nekünk is, hívőknek, hiszen a beszélgetések során észre fogjuk venni, hogy egyre inkább megértjük a nem hívők gondolkozásmódját, s gyakran pont ők azok, akiknek feltűnik a történetben olyan fontos részlet, mely felett mi átsiklunk. Így mi is növekszünk hitünkben, s áldássá válnak a beszélgetések.

Kik jöhetnek?

Minden olyan embert meg lehet hívni egy ilyen kis csoportba, akit a Biblia - akár csak "egyszerű" szépirodalmi műként is - érdekel. Nem feltétel, hogy higgyen Istenben, sőt, rendkívül fontos, hogy ne a hívők (gondolatai) domináljanak a csoportbeszélgetések során.

Kik tarthatják az alkalmat?

A beszélgetés vezetőjének nem kell képzett vezetőnek lennie, ő csupán egy rövid bevezetést ad, s ha szükséges, kérdéseivel segíti a beszélgetést. Természetesen a vezetőnek tisztában kell lennie az adott "találkozás" fő üzeneteivel és a történet főbb fordulópontjaival. Ehhez természetesen szükség van felkészülésre, azaz az adott rész feletti elmélkedésre és imádkozásra. Ezt különböző, a Biblia tanulmányozásáról, hirdetéséről szóló könyvek segíthetik.

Könyv segítségképpen

Segítségképpen ajánlom Ada Lum: Az Ember Krisztus Jézus c. könyvét, melyben jó kérdések vannak a beszélgetés levezetéséhez és jegyzetek, amik segítenek a nehezebb fogalmak, szavak kifejtésében is (hasznos lehet még az Ötlettár hasábjain rövidesen megjelenő "Kánaáni-Magyar szótár" is, mely a nehezen megfogható, régies kifejezések (például megszentelődés) közérthetőbb formájú magarázatát adja majd - a szerk.). Jó, ha az elején az evangéliumokból veszünk történeteket, melyekben Jézussal találkozik egy nem hívő ember, hogy barátaink azonosulhassanak a történetben szereplő emberrel. (Pl.: János 1:43-51, Jn 3:1-21, Jn 4:1-30 … ) De később átvehetünk olyan részeket is, melyek a Jó hírt foglalják össze. (Pl.: Ézsaiás 52:13-53:12, Róma 5:6-11, 2 Korinthus 5:17-21, Efezus 2:1-10, Filippi 2:5-11 …)

Táblázat

A beszélgetést segítő táblázat

Személyes eszközök