Istenre hangolva

Forrás: Mekdsz Ötlettár (www.mekdsz.hu/otlettar)

(Változatok közti eltérés)
48. sor: 48. sor:
Hybels, Bill: Ki nem ér rá imádkozni? KIA, Bp., 2006.
Hybels, Bill: Ki nem ér rá imádkozni? KIA, Bp., 2006.
 +
 +
 +
[[V.I.P-vezetőknek | vissza]]

2006. július 22., 23:13 változat

Hogyan vezet Isten?

Mit jelent Isten vezetése alatt élni? EZ az egyik örökzöld kérdés keresztények között. Nem gondoljuk, hogy ez valami nagyon különleges, kegyes és elérhetetlen dolog volna. Tudjuk, hogy az imádság Istennel való beszélgetés, de valahogy mégis gyakran csak monológ. Vagy néha még az se. Vezetőként hajlamosak vagyunk abba a hibába esni, hogy azonnal nekiesünk a ránk váró feladatoknak, belevetjük magunkat a diákköri élet szervezésével járó munkába, és úgy gondoljuk, majd ha már ezzel meg ezzel meg ezzel végeztünk, akkor majd leülünk imádkozni. Pedig Isten éppen azt várja tőlünk, hogy először elkérjük Tőle, hogyan is akar vezetni mind a saját éltünkre, mind pedig a diákkörre vonatkoztatva. Számtalan módon beszél velünk:

 • Leggyakrabban Igéjéből szól hozzánk. Amikor úgy olvassuk a Bibliát, hogy el is gondolkodunk rajta, engedjük, hogy a saját életünkre vonatkozóan is útmutatást adjon.
 • Isten szólhat más embereken kersztül is. Ne féljünk kikérni mások tanácsát, osszuk meg a diákkörös problémákat volt vezetőkkel, tapasztalt diákkörösökkel.
 • Isten vezethet a körülmények által is. Éppen úgy alakulnak a dolgok, hogy azok által véghez tudja vinni akaratát.
 • Végül, de nem utolsó sorban Isten a Szentlelke által közvetlenül is vezet bennünket. Ez elég ritkán nyilvánul meg olyan konkrétumokban, mint például hogy sárga nyilacska jelenik meg a jövendőbelink feje fölött, vagy hasonlók. A Szentlélek vezetése a mindennapokban megszentelő munkája során nyilvánul meg: John Stott szerint ez egy öt lépcsőből álló folyamat. "Először az értelmünkben munkálkodik, képessé téve bennünket, hogy meglássuk Isten akaratát, másodszor a lelkiismeretünkben, képessé téve arra, hogy különbséget tegyünk jó és rossz között; harmadszor a szívünkben, hogy buzgón kívánjuk Isten útjait; negyedszer az akaratunkban, képessé téve, hogy elhatározzuk, eltökélten fogjuk követni Isten akaratát."


Valóban Istentől jön a vezetés?

Másik örökzöld kérdésünk, hogy a gondolat, elhatározás, amelyre jutottunk, vajon tényleg Istentől jött-e, vagy esetleg ördögi kísértés. Honnan tudom, hogy amit érzek, valóban a Szentlélek útmutatása, vagy csak az én saját vágyaim, céljaim? Bill Hybels három olyan követelményt fogalmaz meg, amelyek alapján meg lehet vizsgálni a kapott vagy vélt vezetést.

 • Összhangban áll a Szentírással. Ha a vezetés ellentmond a Bibliának, nyilvánvalóan sohasem lehet Isten vezetése. Isten nem ismeri a búnt, nem is használja fel. Nála nem létezik a cél szentesíti az eszközt elv.
 • Összhangban áll Isten ajándékaival. Isten vezetése általában összhangban áll a tőle kapott személyiségünkkel, képességeinkkel, különben miért adta volna azokat? Miért mondana ellent annak ,amelyet teremtett? Persze vannak kivételek, több esetről is olvashatunk a Bibliábsan, amikor Isten alkalmatlan embereket tudott felhasználni terve véghezviteléhez. Mégis, ha olyan vezetést látunk, amely teljesen ellentétes azzal, ahogy Isten megteremtett, érdemes alaposan megvizsgálni a dolgot.
 • A szolgálat dimenziója. Isten vezetésének rendszerint a szolgálat is része. Sok gondolaton abból látszik, hogy nem Istentől jön, hogy csak magunkat visszük előre, csak önmagunknak szolgálunk vele. Ha meg kell aláznunk magunkat, szolgálnunk, vagy adnunk kell valamit, az ritkán jöhet a gonosztól.


Mit tehetünk, hogy meglássuk a vezetést?

Ha nem vagyunk tisztában azzal, hogy Isten mit akar nekünk mondani, merre akar irányítani, érdemes elgondolkodni azon, hogy megvannak-e hozzá bizonyos "szívbeli feltételeink". Érdemes néhány kérdést feltenni magunknak, mielőtt Istent vádoljuk azzal, hogy nem világos előttünk a terve. A kérdések szintén Bill Hybelstől származnak.

 • Biztos, hogy egészen átadtad magad Istennek?
 • Azt kéred Istentől, hogy fedje fel az ő látását az életedre vonatkozóan, vagy pedig azt, hogy áldjon meg egy olyan tervet, amit te már jó előre kifundáltál? Üres kézzel és nyitott szívvel kell Istenhez jönnünk, és azt kérdeznünk: "Mi a te látásod az életemre nézve?"
 • Böjtöltél-e?
 • Könyörögtél-e?
 • Elcsendesedtél-e Isten előtt, és várakoztál-e Rá félrevonultan?
 • Megtisztítottad-e az életedet a bűnös szokásoktól?
 • Kizártad-e a zavaró tényezőket és zajokat, amik megakadályozzák, hogy meghalld, amit Isten próbál elmondani neked?
 • Olvastál-e mohón? Utaztál-e sokfelé? Meglátogattál-e különféle szolgálatokat? Kitetted-e magadat azon látások kavalkádjának, amelyeket Isten másoknak adott, hogy ihletet meríthess a lehetőségek tárházából? Ha nem, láss neki! Nézd meg, mit tesz Isten!

Hybels így folytatja: "Isentől látást kapni mélységesen lelki, ugyanakkor mélységesen gyakrolati dolog is. Magába foglalja szíved csendes, belső felkészítésének munkáját és a felfedezés, kísérletezés lendületes külső munkáját is. A vezetőknek mindkettőre oda kell szánni magukat, bízva abban, hogy lelki fegyelmezettségük és kemény munkájuk jutalma egy olyan látás lesz, ami szenvedéllyel tölti el őket, és másokat is ösztönöz."


AJÁNLOTT IRODALOM

Stott, John: Egy az Úr, egy a hit. Az evangéliumi mozgalom hitvallása, Harmat, Budapest, 2002.

Hybels, Bill: Légy bátor, és vezess! Új Remény Alapítvány, Debrecen, 2004.

Hybels, Bill: Ki nem ér rá imádkozni? KIA, Bp., 2006.


vissza

Személyes eszközök