A diákkör állapotának elemzése

Forrás: Mekdsz Ötlettár (www.mekdsz.hu/otlettar)

Itt vagy most: Mekdsz kézikönyv >>> A diákkör állapotának elemzése (1. függelék)


A diákkör állapotának elemzése I.

A MEKDSZ-diákkörök célja:

  • az Evangélium megismertetése a diákokkal,
  • a megtért diákok lelki növekedésének segítése,
  • a hívő diákok „kiképzése”.


Ahhoz, hogy a fenti célok megvalósulhassanak, szükséges, hogy a diákkörben az evangélizáció, a lelki növekedés, a nyitottság a misszióra és a ragaszkodás a Bibliához egyaránt meglegyen. Milyen szinten áll a diákkör?


EVANGÉLIZÁCIÓ

1. nincs evangélizáció

2. minimális evangélizáció, főleg a vezetők

3. hatékony, nyitott


LELKI NÖVEKEDÉS

1. nincs, diákkör=klub

2. bibliatanulmányozás, imádság változó

3. bibliatanulmányozás jó, az ima fontos


MISSZIÓ

1. nincs

2. kevés

3. mindenki nyitott


BIBLIA

1. liberális, nincs bibliai alap

2. változó

3. mindenben a Biblia a mérce


A diákkör állapotának elemzése II.

1. Mit jelent neked a diákkör?

2. Mit jelent neked a diákkör vezetése?

3. Tudnak-e a diákkörről az egyetemen/főiskolán?

4. Mekkora a diákkör? Hány aktív tagja van?

5. Melyik tagra miben lehet számítani?

6. Milyen szerepe van az imádságnak a diákkörben? Milyen gyakran van imaalkalom?

7. Milyen formában van imaalkalom?

8. A diákköri alkalmak témája, formája, mikor és milyen szempontok szerint alakul ki?

9. Mi a szerepe a bibliatanulmányozásnak a diákköri alkalmakon? Milyen formában tanulmányozzátok a Bibliát?

10. Hogyan készültök az alkalmakra?

11. Mi a szerepe az evangélizációnak a diákkörben?

12. Milyen módon valósul meg az evangélizáció a diákkörben?

Összegzés

Diákkörünk erősségei:

Együtt kell munkálkodnunk a következőkön:

Személyes eszközök