Egyedüllét (Svastits Judit)

Forrás: Mekdsz Ötlettár (www.mekdsz.hu/otlettar)

Az "egyedülállóság" vagy "házasság" kérdését két szempontból kell vizsgálni:

a) emberi, testi

b) lelki, szellemi szempontból.

Ha az említett két kérdést, ill. területet az a) szempontból nézzük, akkor mindkét út megkérdőjelezhető, ill. mindkettő útvesztőbe juthat (az egyedülvalóság = vén-lányság, szégyen: a házas állapot = átok, elválás stb.).

A megtéréskor ill. újonnan születéskor előáll a b) lelki, szellemi szempont, amikor a dolgok Isten jelenlétében nyerik el igazi jelentőségüket. Tehát nem arról van szó, hogy a házasság az igazi jó állapot, az egyedülvalóság pedig rosszabb, vagy fordítva, hanem Isten terve, elgondolása szerint vagy az egyik, vagy a másik lesz az enyém, ill. abban lesz áldás. A két kérdést tehát el kell választani a földi gondolkodástól és nagyon tisztelni kell azt a nagy tényt, hogy a megtéréskor Isten eltörli a világi szempontokat és most már az Ő egyéni tervének kell érvényesülnie az újonnan született ember életében.

vissza

Személyes eszközök