Evangelizációs ötletek és tapasztalatok (régi)

Forrás: Mekdsz Ötlettár (www.mekdsz.hu/otlettar)


330pxNékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén õket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, tanítván õket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek: és ímé én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.

Máté evangéliuma 28,18-20


"Mondom nektek: ha valaki vallást tesz rólam az emberek előtt, az Emberfia is vallást tesz arról az Isten angyalai előtt.

Lukács evangéliuma 12,8


Alrovatok bővebben

Bizonyságtételek
  • Miért nem merünk sokszor evangélizálni?
  • TE és az evangélizáció
  • Közösségi evangélizáció a diákkörben

Nézzük csak, mi lehet az evangelizáció?

Jézus fent idézett szavaival egyértelműen szólt a tanítványokhoz. Elküldte őket a világba, úgy ahogy Isten is elküldte Őt: "Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket." János 20:21

De ezek vajon ránk is így vonatkoznak? Mit is jelent evangelizálni? Hogyan lehetünk élő bizonyságai Istennek az emberek előtt? A diákkör hogyan lehet eszköze az Örömhír hirdetésének? Milyen ötletekkel segíthetjük egymást ebben?

Ilyen és ezekhez hasonló kérdésekkel foglalkozunk ezen az oldalon, és reméljük érdemes lesz böngészni. Gondolatokat osztunk meg az Evangélium hirdetéséről, annak fontosságáról, mindenkori és egyre inkább megmutatkozó aktualitásáról, és persze gyűjtjük az ötleteket, evangelizációs eszközöket, melyek lehetőséget adhatnak a diákkörötöknek bizonyságot tenni és felkelteni az érdeklődést a keresztény élet felé.

(Bizony még nagyon kezdeti szakaszban vagyunk a szerkesztésben, de a tervek már nagyok ám:)

A MEKDSz evangelizációval kapcsolatos elhívásáról bővebben a MEKDSz kézikönyv V. fejezetében olvashatsz.

Jó böngészést a lapok között, Isten áldjon benneteket!

Nagy Gábor Lajos (nagygl kukac gmail.com)

rovat-szerkesztő
Személyes eszközök