Faliújság, vitrin - Igék

Forrás: Mekdsz Ötlettár (www.mekdsz.hu/otlettar)

Itt vagy most: Plakátolás, reklám rovat >>> Faliújság, vitrin
Alpontok: Faliújság, vitrin - Kezdőoldal | Mivel töltsük fel? | Bibliakörös és mekdsz ismertetők | Aktuális programok | Igék | Aforizmák, gondolatok | Történetek


Tartalomjegyzék

Mitől (nem) alkalmas egy ige, hogy kitegyük?

Természetesen nincs olyan, hogy "rossz" ige, azonban egyes igék többet vagy kevesebbet mondanak adott szituációban levőknek. Mire is ügyeljünk hát, amikor az egyetemen, főiskolán igét rakunk ki?

 • elsődlegesen nem hívők számára tesszük ki, a diákkörre szeretnénk felhívni a figyelmet, szeretnénk őket elgondolkodtatni a hit, hívő élet relevanciájáról, szerepéről; ezért
 • nagyon fontos, hogy érthető legyen: még számunkra sem érthető minden ige, de képzeljétek bele magatokat az átlagos diák helyébe, nem hallgatott ő igehirdetéseket, ha tanult is hittant általános iskola végén, a legtöbb dolgot elfelejtette.
Ha ezt tesszük ki, akkor ne lepődjünk meg, ha nem jön senki: "A gazda szolgái pedig előállván, mondának néki: Uram, avagy nem tiszta magot vetettél-e a te földedbe? honnan van azért benne a konkoly? Ő pedig monda nékik: Valamely ellenség cselekedte azt. A szolgák pedig mondának néki: Akarod-é tehát, hogy elmenvén, összeszedjük azokat? Ő pedig monda: Nem. Mert a mikor összeszeditek a konkolyt, azzal együtt netalán a búzát is kiszaggatjátok. Hagyjátok, hogy együtt nőjjön mind a kettő az aratásig, és az aratás idején azt mondom majd az aratóknak: Szedjétek össze először a konkolyt, és kössétek kévékbe, hogy megégessétek; a búzát pedig takarítsátok az én csűrömbe." Ugyanis: ki az a gazda? mi az a konkoly? milyen aratás? miért mondja ezt az aratónak? külső szemmel nem igazán érthető...): És egyébként a sokkal egyszerűbbnek tűnő dolgok is simán lehetnek érthetetlenek külső szemmel!!
 • vonzó, alapvetően pozitív üzenetű pl. nem a szükséges szenvedésekkel elriasztó, hanem Isten szeretetére, gondoskodására, vezetésére mutató igék a célszerűbbek...
jó példa: "Keressetek és találtok.", "Örüljetek az ÚRban mindenkor! Ismét mondom, örüljetek... Az ÚR közel! Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor háladással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt" "Minden gondotokat Őreá (Istenre) vessétek, mert neki gondja van rátok."
 • releváns: olyan, ami a mai egyetemistákat is érdekelheti...

Van egy tippünk: mielőtt kiraksz valamit, teszteld le a szobatársaidon. Egy vélemény alapján persze nem célszerű lemondani egy igéről, de ha többen is azt mondják, hogy ez nekik nem mond semmit, akkor inkább másik igét kell keresni...

Kiteendő igék

Az alábbiakban néhány ötletet adunk, hogy milyen igéket rakhatsz ki. (Ha valamelyiket kiválasztottad, használhatod az oldal alján található sablonokat. Ezek szépen meg vannak formázva, csak a bennünk szereplő igét kell kicsérelned az általad választottra, s máris nyomtathatod.)

 • Keressétek Istent!

„Kérjetek, és adatik néktek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek.” Idézet Lukács Evangéliumából (11:9)

„Azt gondolja magában a bolond, hogy nincs Isten!” Idézet a Zsoltárok könyvéből (14:1)

„Aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van; és megjutalmazza azokat, akik őt keresik.” Idézet a Zsidókhoz írt levélből (11:6)

„Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az Úr -: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Ha segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket.” Idézet Jeremiás könyvéből (29:11-12)

„Megtaláltok engem, ha kerestek és teljes szívvel folyamodtok hozzám. Megtaláltok engem – így szól az Úr -, jóra fordítom sorsotokat…” Idézet Jeremiás könyvéből (29:13-14)

„Tudjátok meg: közel van az Isten országa.” /Lk. 21,31/

„Közel van az Úr minden őt hívóhoz; mindenkihez, aki hűséggel hívja őt.” /Zsolt. 145, 18./

 • Isten szeret téged!

„Az Isten szeretet.” Idézet János első leveléből (4:8)

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”

"Szeretem azokat, akik engem szeretnek, megtalálnak engem, akik keresnek." Idézet a Példabeszédek könyvéből (8:17)

„Közeledtél, mikor kiáltottam hozzád. Így szóltál: Ne félj!” /Jer.sir. 3,57/

„Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet.” /Lk. 19,10/

„Békességet hagyok nektek: az én békességemet adom nektek; de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen.” /Jn. 14,27/

„Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk.” /Zsolt 103,10/

 • Isten gondoskodik, vezet, óv!

"Tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek Tőle." Idézet Máté evangéliumából (6:8)

„Istenünk, ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó – mondom -, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá?” Idézet a Zsoltárok könyvéből (8:4-5)

„Istenem, megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van tenálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon.” Idézet a Zsoltárok könyvéből (16:11)

„Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért.” Idézet a Zsoltárok könyvéből (23:2-3)

„Milyen nagy Isten jósága, melyet az őt félőknek tartogat.” Idézet a Zsoltárok könyvéből (31:20)

„Az Úr szeme ügyel az istenfélőkre, akik szeretetében bíznak.” Idézet a Zsoltárok könyvéből (33:18)

„Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr!” Idézet a Zsoltárok könyvéből (34:9)

„Az Úr szeme látja az igazakat, füle meghallja kiáltásukat.” Idézet a Zsoltárok könyvéből (34:16)

„Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti.” Idézet a Zsoltárok könyvéből (34:19)

„Boldog ember az, aki az Úrba veti bizodalmát.” Idézet a Zsoltárok könyvéből (40:5)

„Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket…” /Fil. 4,19/

„Nincs aki kezemből kiragadjon, ha én cselekszem, ki másíthatja meg?” /Ézs. 43,13/

„Az Úr áldása, az gazdagít meg, a gyarapodást nem lehet erőltetni.” /Péld. 10,22/

„Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vígad a pusztaság, és kivirágzik.” /Ézsaiás 35,1/

„Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden napnak a maga baja.”” /Mt. 6,34/

„Az elveszettet megkeresem, az eltévedtet visszaterelem, a sérültet bekötözöm, a gyengét erősítem, a kövérre és az erősre vigyázok; úgy legeltetem őket, ahogy kell.” /Ez. 34,16/

 • Bízzál az Úrban!

„Bízzatok az Úrban!” Idézet a Zsoltárok könyvéből (4:6)

„Reménykedj az Úrban, légy erős és bátor szívű, reménykedj az Úrban!” Idézet a Zsoltárok könyvéből (27:14)

„Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik.” Idézet a Zsoltárok könyvéből (36:5)

„Minden gondotokat Istenre vessétek, mert neki gondja van rátok.” Idézet Péter első leveléből (5:7)

„Az Úr közel! Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt.” Idézet Pál Filippibeliekhez írott leveléből (4:5-6)

„Minden lehetséges, annak aki hisz.” /Márk 9,23/

„Mind örülnek majd, akik hozzám menekülnek” /Zsolt. 5,12/

„Velem van az ÚR, nem félek, ember mit árthat nekem?” /Zsolt. 118,6/

„Jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni.” /Zsolt. 118,8/

„Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt;” /Fil. 4,6/

 • Maradj a helyes úton!

„Boldog az az ember, aki … az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el lombja. Minden sikerül, amit tesz.” Idézet a Zsoltárok könyvéből (1:1-3)

„Bizony, igaz az Úr, igaz tetteket szeret; a becsületes emberek meglátják arcát.” Idézet a Zsoltárok könyvéből (11:7)

„Bölccsé tesz az ÚR, megtanít, melyik úton kell járnod.” Idézet a Zsoltárok könyvéből (32:8)

„Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem, még éjszaka is figyelmeztet belsőm.” /Zsolt. 16,7/

„Emlékezzetek az ősrégi dolgokra, mert én vagyok az Isten, nincs más, Isten vagyok, nincs hozzám hasonló!” /Ézs. 46,9/

„Az ÚRra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van.” /Zsolt. 16,8/

 • Ünnepek

„Gyertek és lássátok Isten nagy tetteit: csodálatosat művelt az emberek között!” /Zsolt. 66,5/

„Emlékezzetek csodatetteire, amelyeket véghezvitt, csodáira és döntéseire,” /Zsolt. 105,5/

 • Karácsony

„Múlik a sötétség, és már fénylik az igazi világosság.” (1Jn. 2,8b)

 • Húsvét

„Krisztus mondja: Halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai.” (Jel. 1,18)

 • Pünkösd

„Lelkünk az URat várja, õ a mi segítségünk és pajzsunk.” /Zsolt. 33,20/

„A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek.” /Jn. 14,26/

 • Egyéb

„Magasztallak Téged, mert félelmetes és csodálatos vagy; csodálatosak alkotásaid…” /Zsolt. 139,14/

„Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok.” /1Kor. 15,10/

„Képviseld ügyemet és szabadíts meg, ígéreted szerint adj nekem életet!” /Zsolt. 119,154/

„Sőt ezenkívül még dicsekszünk is az Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki által részesültünk a megbékélés ajándékában.” /Róm. 5,11/

„Hiába keltek korán, és feküsztök későn: fáradsággal szerzett kenyeret esztek. De akit az ÚR szeret, annak álmában is ad eleget.” /Zsolt. 127,2/

„Sokan mondják rólam: Nem segít rajta Isten! De te, URam, pajzsom vagy nekem, dicsőségem, aki fölemeled fejem.” /Zsolt. 3,3-4/

„URam, te vagy egyedül! Te alkottad az eget, az egek egeit és minden seregüket, a földet és mindent, ami rajta van, a tengereket és mindent, ami bennük van. Te adsz életet mindnyájuknak. Előtted borul le az ég serege.” /Neh. 9,6/

„Ha egyesek hûtlenné váltak, vajon az õ hûtlenségük megszünteti-e Isten hûségét? Szó sincs róla!” /Róm. 3,3b-4a/

„Nem a magunk igaz tetteiben, hanem a te nagy irgalmadban bízva visszük eléd könyörgéseinket.” (Dán. 9,18)

„Ugye, a verébnek párja egy fillér, és egy sem esik le közülük a földre Atyátok tudtán kívül? Nektek pedig még a hajatok szálai is mind számon vannak tartva. Ne féljetek tehát: ti sok verébnél értékesebbek vagytok." /Mt. 10, 29-31/

„Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.” /Róm. 8,38-39/

További igék

Várunk további igékre javaslatot. Ha van kedvenc igéd, tudsz egy jó honlapot, ajánld nekünk bátran.

Sablonok

Ha megvan a kiteendő ige, akkor ...


Orsi és Katinka

(orsolya85 kukac freemail.hu, katinka.verner kukac gmail.com)

Személyes eszközök