Imádságok a Bibliában

Forrás: Mekdsz Ötlettár (www.mekdsz.hu/otlettar)

Itt vagy most: Mekdsz kézikönyv >>> Imádságok a Bibliában (6. függelék)


Mózes éneke—2Móz 15:1-19

Dávid válasza Isten ígéretére—2Sám 7:18-29

Salamon templomszentelési imádsága—1Kir 8:22-53

Jósáfát győzelemért imádkozik—2Krón 20:5-12

Ezsdrás bűnbánati imája—Ezsd 9:6-15

Nehémiás imádsága—Neh 1:5-11

Zsoltárok (pl. 145)

Dániel bűnvalló imádsága—Dán 9:4-19

A próféta elfogadó imádsága—Hab 3

Miatyánk—Mt 6:9-13

Jézus főpapi imája—Jn 17

Pál közbenjárása—Ef 3:14-21

Imádság a hívők növekedéséért—Kol 1:9-11

Személyes eszközök