MEKDSZ Kézikönyv feltöltött verzió

Forrás: Mekdsz Ötlettár (www.mekdsz.hu/otlettar)

Itt vagy most: Mekdsz kézikönyv >>> Előszó


ELŐSZÓ


Kiknek szántuk ezt a kézikönyvet? Kikről szól?


Azoknak szántuk, akikről szól. Elsősorban diákköröknek, diákkörösöknek, akik küz-denek az egyetemi/főiskolás/diákköri lét mindennapjaival. A diákköri életben mindig újabb és újabb problémák merülnek fel, mindig vannak friss kérdések, kihívások. A könyv fejezeteiben azokat a tapasztalatainkat próbáltuk leírni, melyek elindíthatnak a válaszok felé, és segítséget adhatnak a problémák végiggondolásában. Célunk, hogy ezáltal egyre tudatosabbá váljon a diákmisszió, amit végeztek. Sok dolog segítheti és akadályozhatja a diákköri munkát, ezek közül emeltünk ki né-hányat (l. tartalom). Azért tartjuk ezeket fontosnak (fontosabbnak, mint egyebeket), mert minden diákkört érintenek. Ezek azok a tényezők (imádság, bibliatanulmányozás, evangélizáció stb.), melyek kialakítják a diákkör arculatát. A könyv több fejezetéhez függelék is kapcsolódik. A fejezetekben inkább irányvonalakat, a tapasztalatok összegzését találjátok, míg a függelékben konkrét példákat gyűjtöttünk össze. Érdemes az „elmélettel” együtt nézni a gyakorlatiasabb ötleteket, és fordítva.


Mit tud ez a könyv?


Használhatjátok az egyes alkalmakra (imaalkalom, bibliatanulmányozás, félévterve-zés, evangélizáció stb.) való felkészülésben. Megkönnyítheti a felmerülő kérdésekről, prob-lémákról való (együtt)gondolkodást, a válaszkeresést. Segítséget nyújthat egy-egy téma együttes megbeszéléséhez akár a diákköri vezetők között, akár a diákkörben. Mindemellett sok információt ad az érdeklődőknek a MEKDSZ múltjáról, kapcsolatairól, jelenlegi működéséről. Bár a tárgyalt témák, problémák (és főként a felhozott példák) többsége diákkörökkel kapcso-latos, úgy gondoljuk, a kézikönyv használható lesz olyanok számára is, akik nem tartoznak vagy tartoztak egyetlen MEKDSZ-diákkörhöz sem.


Forgassátok haszonnal!


a MEKDSZ munkatársai

Személyes eszközök