Okos felkérés

Forrás: Mekdsz Ötlettár (www.mekdsz.hu/otlettar)

Alrovatok: Kezdőoldal | Előadók | Témák | Okos felkérés | Előadások tartása | Diákkörök féléves tematikái


Kit és hogyan kérjünk fel előadás megtartására? - Az ötletadók tapasztalatai "Okos felkérés" témában

Az alábbi kérdések köré gyűjtöttük össze régi diákkörösök előadók meghívásával kapcsolatos tapasztalatait. Érdemes ezeket áttekinteni akkor is, ha még nem tudjuk, hogy egyáltalán meg akarunk-e hívni előadót, és akkor is, ha már csak a felhívása van hátra...

 • Hogyan tervezzük meg a félévünk előadásait? Először is kezdjük közös imával! Mielőtt belefognánk a konkrét alkalmak szervezésébe, tervezzük meg a félévünket: tűzzük ki a félév célját, és ehhez kapcsolódóan gyűjtsünk témákat, illetve előadókat! Íme, néhány diákkör előző éveinek tematikái: Diákkörök féléves tematikái.
 • Témaötletek
 • Megtért, de nem aktív közösség: szolgálat és talentumok, barátság, evangelizáció, a 10 leggyakoribb hiba a bizonyságtételben, imaharc.
 • Érdeklődők, de nem megtértek / "vallásos" társaság: Isten vezetése, Istennel való kapcsolat, megtérés.
 • Kétkedők: "Jézus dosszié", Buddhától Jézusig, Biblia és régészet, ellentmondások a Bibliában.
 • Lelki problémákkal küzdők: depresszió, Jézus gyengédsége, hit és pszichológia.
 • Miből induljunk ki: a témából vagy egy-egy előadó személyéből? Mindkét megközelítés célravezető lehet. Általában a félévtervezés során megnevezett témákhoz keresünk előadót. Ez esetben várhatóan lesz íve a félévnek, az előadások egymásra épülnek vagy kiegészítik egymást. Mindemellett speciális, szűk témaköreinkhez nehezebb lesz előadót találnunk. Amennyiben előadóhoz keresünk témát, a diákkör részesülhet mindabból, amit egy kiemelkedő előadó nyújtani tud személyiségén, hitén, élettapasztalatán és stílusán keresztül. Ez esetben ügyeljünk arra, hogy az előadások ténylegesen szóljanak a diákkörünkhöz, és igazodjanak a félév jellegéhez.
 • Kit kérjünk fel egy előadás megtartására? Alapvetően olyan előadókat (pl. lelkipásztorokat) kérjünk fel, akiket mi magunk ismerünk vagy ajánlották számunkra. Ha értenek valamely témához, és vállalják a felkérést, javasolt belső, diákkörös vezetőket illetve diákkörösöket is felkérni. Ezenkívül változatosabbá és érdekesebbé teszi az alkalmakat, ha MEKDSZ-es szeniorokat is meghívunk előadást tartani (pl. MEKDSZ Iroda munkatársai, utazótitkárok, saját diákkörük szenior tagjai).
 • Mi az előnye, ha belső (diákkörös) előadó tart előadást? Az előadás látogatottsága nagyobb, mert a hallgatóság ismeri az előadót, és kíváncsi a mondanivalójára. Ez bizalmasabb légkörűvé és interaktívabbá teheti az alkalmat, elősegítheti a beszélgetést. Emellett az előadó jó példát mutat a diákkör többi tagja felé a szolgálatról és az aktivitásról. Az előadó ismeri a diákkört, így tudja, miről érdemes beszélnie – mik a diákkörösök aktuális kérdései, mi a hallgatóság igénye –, az előadás testreszabott lesz.
 • Mire figyeljünk külső előadó meghívásakor? A külső előadó, ha nem ismeri diákkört, könnyen eshet az alábbi hibák valamelyikébe:
 • megtérésről beszél, bármi is legyen a téma, holott épp egy belső előadáson van és mindenki megtért már (bár ez ritka...)
 • vagy épp mindenkit megtértnek feltételez, ezzel a nem-megtérteket kellemetlen helyzetbe hozhatja (pl. nem értik a szóhasználatát)
 • nem ad teret beszélgetésre
 • megjegyzéseket tesz katolikusokra, vagy szabadkeresztyénekre (annak ellenére, hogy a hallgatóság fele az)
 • Fontos-e, hogy a külső (nem diákkörös) előadók milyen felekezethez tartoznak? A diákköri vezetők általános tapasztalata, hogy az előadók felekezeti hovatartozásának arányát nagymértékben meghatározza, hogy ők maguk kiket ismernek és hívnak meg a diákkörbe előadni. A gyakorlaton túlmenően jó, ha a felekezetközi diákkörben kiegyenlített az egyes egyházakat képviselő előadók aránya.
 • Mit érdemes külső előadó felkérése során megadni? Az előadónak fontos tudnia, hogy a hallgatóságban milyen arányban lesznek hívők és nem hívők, hiszen ez erősen befolyásolja mondanivalójának jellegét. Emellett más típusú tartalomra van szükség, ha sok új diákkörös ül közöttünk, aki még keresi a helyét és a szerepét, mintha csupa tapasztalt MEKDSZ-esből áll a hallgatóság. Fontos, hogy kitűzzük az előadás célját: evangelizálás, azaz új tagok bevonása, vagy inkább valamely hívőket foglalkoztató témában történő elmélyedés. Érdemes megadnunk a várható létszámot, amely kihat arra is, hogy mennyiben és hogyan vonjuk be a hallgatóságot, azaz a tervezett interaktivitásra. Adjuk meg az előadónak az időtartamot, amely rendelkezésére áll! Végül pedig kérjük ki az előadó véleményét a kéréseinkről és saját elképzeléseiről!
 • Hogyan és mikor kérjünk fel előadókat? Legalább 2 héttel az előadás időpontja előtt, de akár már a félév kezdetekor kérjük fel az előadókat az előadás megtartására! Diákkörönként változó, hogy a vezetők vagy maguk a diákkörösök kérik-e fel az előadót. Érdemes e-mailben leírni néhány mondatban, hogy tartalmilag mit várunk ettől az előadástól, valamint rögzíteni az időpontot és a helyszínt, még akkor is, ha telefonon megbeszéltük. Az alkalom előtt 1 héttel hívjuk fel telefonon a meghívott személyt, és tisztázzunk vele konkrét részleteket – pl. „pontosan itt várlak X órakor”! Ez szolgálhat számára emlékeztetőként, valamint kifejezi törődésünket, és biztosítja az előadás megvalósulását.


Van, amivel kiegészítenéd, vagy máshogy látod? Csatlakozz Te is az ötletadókhoz, és írj nekünk!

Fruzsi (mfruzs23 kukac gmail.com) és Kriszta (pkriszta kukac freemail.hu)

Személyes eszközök