Relativ(izmus)? (Bernhadt Dóra)

Forrás: Mekdsz Ötlettár (www.mekdsz.hu/otlettar)

A modern kor egyik alapvető meggyőződése az egyetemes értékek, normák, törvények létébe vetett hit volt. Posztmodern korunk, ezzel ellentétben, a relativizmus szószólója: mindenkinek joga van saját nézőpontjához, saját kultúrájához, hitéhez, hiszen az egyetemességre való törekvés elnyomást és gyűlöletet szül.

2001. szeptember 11-e valószínűleg megingatta ennek a hitnek sok elkötelezettjét is. Mit vallunk azonban mi, keresztények? A Biblia egy Istenről beszél - de ha őszinték vagyunk, belátjuk, hogy erről az Istenről sokféleképpen, néha egymásnak ellentmondó módon tesz bizonyságot. Mennyi igazság van abban, hogy "minden relatív"? Mennyiben más az, ha emberi tudásunk, ismeretünk relatív voltáról beszélünk, mint ha az abszolút relativizmus elvét valljuk? És mi mindent jelent ez mindennapi életünk, személyes és közösségi, számára?

vissza

Személyes eszközök