Faliújság, vitrin - Igék

Forrás: Mekdsz Ötlettár (www.mekdsz.hu/otlettar)

(Változatok közti eltérés)
A
A (Kiteendő igék)
16. sor: 16. sor:
===Kiteendő igék===
===Kiteendő igék===
-
Az alábbiakban néhány ötletet adunk, hogy milyen igéket rakhatsz ki. (Ha valamelyiket kiválasztottad, használhatod az oldal alján adott sablonokat. Ezek szépen meg vannak formázva, csak a bennünk szereplő igét kell kicsérelned az általad választottra, s máris nyomtathatod.)
+
Az alábbiakban néhány ötletet adunk, hogy milyen igéket rakhatsz ki. (Ha valamelyiket kiválasztottad, '''használhatod az oldal alján található sablonokat'''. Ezek szépen meg vannak formázva, csak a bennünk szereplő igét kell kicsérelned az általad választottra, s máris nyomtathatod.)
* '''Keressétek Istent!'''
* '''Keressétek Istent!'''

2008. január 1., 17:31 változat

Itt vagy most: Plakátolás, reklám rovat >>> Faliújság, vitrin
Alpontok: Faliújság, vitrin - Kezdőoldal | Mivel töltsük fel? | Bibliakörös és mekdsz ismertetők | Aktuális programok | Igék | Aforizmák, gondolatok | Történetek


Tartalomjegyzék

Mitől (nem) alkalmas egy ige, hogy kitegyük?

Természetesen nincs olyan, hogy "rossz" ige, azonban egyes igék többet vagy kevesebbet mondanak adott szituációban levőknek. Mire is ügyeljünk hát, amikor az egyetemen, főiskolán igét rakunk ki?

  • elsődlegesen nem hívők számára tesszük ki, a diákkörre szeretnénk felhívni a figyelmet, szeretnénk őket elgondolkodtatni a hit, hívő élet relevanciájáról, szerepéről; ezért
  • nagyon fontos, hogy érthető legyen: még számunkra sem érthető minden ige, de képzeljétek bele magatokat az átlagos diák helyébe, nem hallgatott ő igehirdetéseket, ha tanult is hittant általános iskola végén, a legtöbb dolgot elfelejtette.
Ha ezt tesszük ki, akkor ne lepődjünk meg, ha nem jön senki: "A gazda szolgái pedig előállván, mondának néki: Uram, avagy nem tiszta magot vetettél-e a te földedbe? honnan van azért benne a konkoly? Ő pedig monda nékik: Valamely ellenség cselekedte azt. A szolgák pedig mondának néki: Akarod-é tehát, hogy elmenvén, összeszedjük azokat? Ő pedig monda: Nem. Mert a mikor összeszeditek a konkolyt, azzal együtt netalán a búzát is kiszaggatjátok. Hagyjátok, hogy együtt nőjjön mind a kettő az aratásig, és az aratás idején azt mondom majd az aratóknak: Szedjétek össze először a konkolyt, és kössétek kévékbe, hogy megégessétek; a búzát pedig takarítsátok az én csűrömbe." Ugyanis: ki az a gazda? mi az a konkoly? milyen aratás? miért mondja ezt az aratónak? külső szemmel nem igazán érthető...): És egyébként a sokkal egyszerűbbnek tűnő dolgok is simán lehetnek érthetetlenek külső szemmel!!
  • vonzó, alapvetően pozitív üzenetű pl. nem a szükséges szenvedésekkel elriasztó, hanem Isten szeretetére, gondoskodására, vezetésére mutató igék a célszerűbbek...
jó példa: "Keressetek és találtok.", "Örüljetek az ÚRban mindenkor! Ismét mondom, örüljetek... Az ÚR közel! Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor háladással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt" "Minden gondotokat Őreá (Istenre) vessétek, mert neki gondja van rátok."
  • releváns: olyan, ami a mai egyetemistákat is érdekelheti...

Van egy tippünk: mielőtt kiraksz valamit, teszteld le a szobatársaidon. Egy vélemény alapján persze nem célszerű lemondani egy igéről, de ha többen is azt mondják, hogy ez nekik nem mond semmit, akkor inkább másik igét kell keresni...

Kiteendő igék

Az alábbiakban néhány ötletet adunk, hogy milyen igéket rakhatsz ki. (Ha valamelyiket kiválasztottad, használhatod az oldal alján található sablonokat. Ezek szépen meg vannak formázva, csak a bennünk szereplő igét kell kicsérelned az általad választottra, s máris nyomtathatod.)

  • Keressétek Istent!

„Kérjetek, és adatik néktek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek.” Idézet Lukács Evangéliumából (11:9)

„Azt gondolja magában a bolond, hogy nincs Isten!” Idézet a Zsoltárok könyvéből (14:1)

„Aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van; és megjutalmazza azokat, akik őt keresik.” Idézet a Zsidókhoz írt levélből (11:6)

„Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az Úr -: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Ha segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket.” Idézet Jeremiás könyvéből (29:11-12)

„Megtaláltok engem, ha kerestek és teljes szívvel folyamodtok hozzám. Megtaláltok engem – így szól az Úr -, jóra fordítom sorsotokat…” Idézet Jeremiás könyvéből (29:13-14)

  • Isten szeret téged!

„Az Isten szeretet.” Idézet János első leveléből (4:8)

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”

"Szeretem azokat, akik engem szeretnek, megtalálnak engem, akik keresnek." Idézet a Példabeszédek könyvéből (8:17)

  • Isten gondoskodik, vezet, óv!

"Tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek Tőle." Idézet Máté evangéliumából (6:8)

„Istenünk, ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó – mondom -, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá?” Idézet a Zsoltárok könyvéből (8:4-5)

„Istenem, megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van tenálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon.” Idézet a Zsoltárok könyvéből (16:11)

„Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért.” Idézet a Zsoltárok könyvéből (23:2-3)

„Milyen nagy Isten jósága, melyet az őt félőknek tartogat.” Idézet a Zsoltárok könyvéből (31:20)

„Az Úr szeme ügyel az istenfélőkre, akik szeretetében bíznak.” Idézet a Zsoltárok könyvéből (33:18)

„Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr!” Idézet a Zsoltárok könyvéből (34:9)

„Az Úr szeme látja az igazakat, füle meghallja kiáltásukat.” Idézet a Zsoltárok könyvéből (34:16)

„Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti.” Idézet a Zsoltárok könyvéből (34:19)

„Boldog ember az, aki az Úrba veti bizodalmát.” Idézet a Zsoltárok könyvéből (40:5)

  • Bízzál az Úrban!

„Bízzatok az Úrban!” Idézet a Zsoltárok könyvéből (4:6)

„Reménykedj az Úrban, légy erős és bátor szívű, reménykedj az Úrban!” Idézet a Zsoltárok könyvéből (27:14)

„Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik.” Idézet a Zsoltárok könyvéből (36:5)

„Minden gondotokat Istenre vessétek, mert neki gondja van rátok.” Idézet Péter első leveléből (5:7)

„Az Úr közel! Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt.” Idézet Pál Filippibeliekhez írott leveléből (4:5-6)

  • Maradj a helyes úton!

„Boldog az az ember, aki … az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el lombja. Minden sikerül, amit tesz.” Idézet a Zsoltárok könyvéből (1:1-3)

„Bizony, igaz az Úr, igaz tetteket szeret; a becsületes emberek meglátják arcát.” Idézet a Zsoltárok könyvéből (11:7)

„Bölccsé tesz az ÚR, megtanít, melyik úton kell járnod.” Idézet a Zsoltárok könyvéből (32:8)

További igék

Várunk további igékre javaslatot. Ha van kedvenc igéd, tudsz egy jó honlapot, ajánld nekünk bátran.

Sablonok

Ha megvan a kiteendő ige, akkor ...


Orsi és Katinka

(orsolya85 kukac freemail.hu, katinka.verner kukac gmail.com)

Személyes eszközök